2017:
Kaikki ryhmät ovat monitaiteellisia

Jokaisella ryhmällä on keskeinen aihepiirinsä (esim. maalauskurssi tai yhteislaulu), samaan aikaan on mahdollista että ryhmän toiminta on monitaiteellista, taiteiden rajat ylittäen, osallistujien tarpeet ja toiveet huomioiden. Taiteellisesti on arvokasta, jos vaikkapa maalausryhmä inspiroituu laulamaan tai laulajat innostuvat kertomaan tarinoita jne. Jokin ryhmän kokoontumiskerta voidaan käyttää myös vuodepotilaan luona esimerkiksi hoitajan pyynnöstä esim. laulaen, musiikkia kuunnellen, runoja lausuen tai piirtäen ja maalaten.

2016:
YHTEISÖTAITEEN PROJEKTI

Suunnitelma 1,5 – 2 vuoden projektista TOIVO – mummusikaali

Strategiassa tavoitteet:

”Toimijana on asiakas”

”Vahvistamme sosiaalista osallisuutta ja elämän laatua”

”Kunnioitetaan asiakkaan elettyä elämää ja toiveiden mukaista elämää.”

kulttuurinen – sosiaalinen – luova – oppiva – tekevä senioiritalon asukas, Tampereen rakentaja

Moni-ilmeinen suunniteltu, hallittu ja ohjattu työskentelyprosessi, jossa päätekijöinä asukkaat, omaiset, henkilökunta.

Prosessin läpiviejänä päävastuussa yhteisötaiteilija Kanerva Niemelä, lisäksi ammattiosaajia, esim.

sanataiteilija, tanssija, ohjaaja.

Työskentelytavat:

työpajat, opintopiirit, musiikkipajat, valituskuoro, tarinateatteri, keskustelutilaisuudet

- talossa harrastavat voidaan aktivoida mukaan

Työskentelyn ensimmäisessä vaiheessa työpajoissa yms. kerätään aiheet/aihiot käsikirjoituksen ja teoksen

pohjaksi, seuraavassa vaiheessa työstetään teosta.

Huipennuksena yhteinen TOIVO – mummusikaali esitetään keväällä 2018 osana

Suomen 100-vuotisjuhlaa.

Rahoitusta haetaan apurahoina eri tahoilta.

Suunnitelma on joustava, voidaan toteuttaa pienimuotoisena tai hyvän rahoituksen turvin hyvinkin

kunnianhimoisesti. Työn merkitys on molemmissa ääripäissä kuitenkin yhtä vahvaa. Työskennellään

aktiivisesti asiakkaiden tuottamista lähtökohdista käsin. Keskeisintä on prosessi, tekeminen, jolle

tavoitteellinen lopputulos musikaali antaa raamit ja innoituksen.

IHMINEN VANHUUS KUVA RAIHNAUS MUSIIKKI TOIVO TOIVEET KÄDET HUOLENPITO YKSINÄISYYS ILO

VAPAUS KAIPAUS RAHA HYVÄ RAKKAAT PUURO

Kommentit